Buiten genieten

Welkom
bij
Valēre Fitness

 

Valēre Fitness

Vitaliteit. Aandacht. Leerzaam. Energetiek. Rust. Effektief. 

De naam Valēre komt uit het Latijns en heeft de betekenis "sterk zijn", "gezond zijn" of "van kracht zijn". Ik heb voor deze naam gekozen omdat ik vind dat ieder mens ongeacht diens levenssituatie, een volwaardig en trots mens is die aandacht verdient. Aandacht en steun die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Ieder mens verdient het om diens leven te leiden op zijn eigen manier.

 
Loopschoenen

Lesrooster 

 

Kids Bootcamp

(van 6 t/m 12 jaar)

(Sportvelden SV Langezwaag) 


Zondag, 10.00 uur tot 11.00 uur

Bootcamp (Volwassenen)

(Sportvelden SV Langezwaag)

Maandag, 19.00 uur tot 20.00 uur

Bootcamp
(Volwassenen)

Maandag, 20.30 uur tot 21.30 uur

(Sportveld Dorpshuis
't Trefpunt Luxwoude)

Stijldansen voor Volwassenen

Vrijdag, 19.00 - 20.00 uur 
Vrijdag, 20.00 - 21.00 uur

(Dorpshuis Langezwaag)

Protocol verantwoord sporten

Kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar mogen, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.
Vanaf 11 mei mag bovenden ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar.
Met het protocol verantwoord sporten willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

 

Inschrijfformulier

+31 (0) 6 83859665

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

©2020 met trots door Valēre Fitness gemaakt.